תהליך הגשת חוות דעת של שמאי

מיהו שמאי רכב מומלץ
קל גד שמאים

קל גד שמאים

קל-גד שמאים הינה חברת שמאות רכב וותיקה הפועלת ברחבי הארץ. מהווים סביבת עבודה מהמתקדמות בענף וכל אופן הניהול והטיפול בתיק/באירוע – הן ע"י השמאים המקצועיים והן ע"י צוות המנהלה.

עורכי דין תעבורתיים, מבקשים לחזק את עמדתם בשלב ההוכחות ולכן מבקשים להוסיף לתיק המשפטי חוות דעת של שמאי רכב מומחה.

שמאי רכב מומחה שחוות דעתו המקצועית מקובלת על בית המשפט הינו גורם משמעותי ולעיתים אף מכריע לצורך קבלת החלטות לכאן או לכאן.

תהליך הגשת חוות דעת של שמאי

שמאי הרכב, שנבחר על ידי הלקוח, בוחן את המקרה באופן מעמיק ומדוקדק. על פי המידע שמתקבל מכין שמאי הרכב את דוח הנזק.

תפקידו העיקרי של שמאי הרכב הינו להסביר את חומרת הנזק ואת העלויות הישירות והעקיפות שנגרמו לבעל הרכב עקב התאונה.  

תהליך הגשת חוות דעת של שמאי


ייעוץ ראשוני לבעל הרכב ולעורך הדין שלו

בשלב הראשון שמאי הרכב בוחן את המקרה ומייעץ למבוטח ולעורך הדין שלו אם יש טעם להגיש תביעה על הנזק שנגרם או לא.

הכל כמובן בהתאם לעלויות ולסך הכספים שהתקבלו, במידה והתקבלו מחברת הביטוח. לעיתים חברת הביטוח לא משלמת כלל או הסכום שמועבר על ידי חברת הביטוח אינו קרוב לנזקים שנגרמו ולכן בעל הרכב מחליט לתבוע את ההפרש. לאחר בדיקת הנתונים, שמאי הרכב יוכל להחליט האם התביעה כדאית או לא.

במקרה שבעל הרכב לא קיבל תשלום כלל, תתווסף חוות הדעת לתביעה הכללית נגד הנהג הפוגע כדי שבעל הרכב יקבל את מלוא הכספים המגיעים לו.

מחפשים שמאי רכב מומלץ? >>

פירוט הפגיעות ברכב

כחלק מתהליך הגשת חוות דעת של שמאי, השמאי מגיש לבית המשפט חוות דעת בכתב ובה הוא מפרט באילו מוקדים נפגע הרכב, מהן הפגיעות בחלפי רכב ספציפיים, האם ישנה פגיעה בפח, אם יש ירידת ערך לרכב ועוד. חוות הדעת המלאה מלווה בשרטוטים, תמונות של מיקום התאונה, נראות הרכב מכמה כיוונים וכל מידע רלוונטי נוסף.

הנזק אינו מסתכם בפגיעה במוקד מסוים ברכב, אלא יש לכך השלכות עתידיות. אם לדוגמה נוצרה פגיעה בכנף האחורית של הרכב, העלות של החלק היא קרוב ל – 1000 ₪ (נניח). אולם, עקב הפגיעה בחלקים המולחמים ברכב, התוצאה היא ירידה הרבה יותר משמעותית בערכו של הרכב לצרכי מכירה.

זו הסיבה שחוות הדעת של השמאי בוחנת את הנושא מכל היבטיו והשלכותיו והשופט מכיר בידע המקצועי של שמאי הרכב המומחה ולכן במקרים רבים מתחשב במידע האקוטי שהוא מוסר.

עדות בעל פה של שמאי מומחה

בשלב ההוכחות, קוראים לשמאי לצורך מתן עדות בעל פה בנוסף לעדות בכתב שהוא מסר. בשלב זה השמאי נשאל על ידי עורך הדין שאלות הבהרה על דוכן העדים כדי להבין נקודות שונות שאותן הוא ציין בדוח.

אם גם ההגנה וגם התביעה מגישים חוות דעת של עד מומחה ששניהם שמאים, מחליט בית המשפט על פי המקרה, לקבל הערכה מקצועית של אחד מהם הנראית לו כנכונה או לחילופין למנות שמאי רכב ניטרלי בעל ידע מקצועי נרחב, אדם ישר והגון מטעם בית המשפט אשר יגיש את חוות דעתו ויגיע לחקר האמת, גם שמאי רכב זה יזומן למתן עדות. מינוי שמאי מומחה מטעם בית המשפט אינו מבטל את חוות הדעת האחרות של השמאים האחרים.

מהו תפקידו של שמאי הרכב?


חוות דעת של עד מומחה

השמאי המומחה הינו זה שמוביל את בית המשפט להבנת ולחקר האמת, וזוהי השליחות החשובה ביותר במעמד המשפט. ולכן, הדוח שלו מנתח את המקרה על כל רבדיו מתוך מקצועו.

השמאי המומחה מנתב את דרכו של בית המשפט תוך מתן הסבר מקצועי לגבי מושגים ומצבים שבית המשפט אינו מודע לקיומם ולחשיבותם. המומחה אינו מביע את דעתו אלא רק מעביר את הדברים המקצועיים כהווייתם, באופן הגון וישר.

אם השמאי שנבחר על ידי בית המשפט מכיר את אחד הצדדים או את שניהם הוא יודיע מראש על ניגוד האינטרסים וישאיר לבית המשפט את ההחלטה אם למנות אותו לתפקיד או לאו.

לשמאי רכב בקריות >>

 

אולי גם יעניין אותך...